Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 

Prínosy GPS monitorovania

Ekonomické prínosy GPS monitorovania

 • výrazné zníženie nákladov na prevádzku vozidiel až o 30%
 • nízke investičné a prevádzkové náklady vďaka osvedčenej a certifikovanej Nemeckej technológii s vysokým počtom užívateľov
 • rýchla návratnosť investície
 • zvýšenie produktivity práce zamestnancov
 • úspora na havarijnom poistení vozidiel

Dohlad na prevádzkou vozidiel

 • nepretržité sledovanie a on-line zobrazovanie aktuálnych pozícií všetkých vozidiel vozového parku na kvalitných digitálnych mapách s vysokým rozlíšením
 • zobrazenie histórie jázd, aktuálnych pozícií a rýchlosti vozidiel kdekoľvek na svete prostredníctvom internetu
 • ekonomická prevádzka v roamingu voliteľne s nižšou periodicitou alebo po návrate do domovskej GSM siete
 • alarmové správy - notifikácia užívateľa cez sms alebo mail o neštandardných stavoch, užívateľsky konfigurovateľné, napríklad:
  • signal (extrémne zrýchlenie resp. spomalenie vozidla v dôsledku pravdepodobnej havárie)
  • nepovolená jazda bez identifikácie vodiča (v prípade inštalácie príslušnej čítačky RFID)
  • opustenie miesta
  • pokles napätia batérie (neoprávnený zásah do elektroinštalácie, alebo zabudnuté zapnuté svetlá alebo iný el. odber)
  • pohyb vozidla bez zapaľovania (pokus o odtiahnutie vozidla)
  • prekročenie rýchlosti
  • potreba servisnej kontroly po prejdení stanoveného počtu km alebo uplynutí stanoveného času
 • podpora pri vyhľadávaní ukradnutého vozidla
 • diaľkové odstavenie vozidla pri najbližšom prerušení jazdy

Vedenie agendy o prevádzke vozidiel

 • vedenie agendy o prevádzke motorových vozidiel, automatizovaná tvorba knihy jázd
 • identifikácia vodiča a voľba typu jazdy súkromná/služobná
 • umožňuje kontrolu pracovných činností
 • odhaľuje neoprávnené použitia vozidla a „čierne jazdy“
 • kontroluje tankovania PHM
 • sleduje a vyhodnocuje spotrebu vozidla
 • odhaľuje podozrivé úbytky PHM

Všeobecné výhody použitej technológie

 • kvalitné a oberené prístroje, krajina pôvodu – Spolková republika Nemecko
 • GPS monitorovacie zariadenia certifikované na splnenie všetkých aplikovateľných štandardov a noriem v rámci EU (žiadny domáci vývoj alebo malosériová výroba)
 • jednoduchá inštalácia
 • možnosť rozšírenia o identifikáciu vodiča najmodernejšou bezdrôtovou (RFID) technológiou
 • možnosť pripojenia elektronického snímača hladiny PHM v nádrži
 • možnosť snímania externých signálov z vozidla (napr. vyklopenie nakladneho priestoru alebo použitie posypového zariadenia)
 • možnosť pripojenia externých zdrojov dátových signálov (napr. taxametre – prenos údajov o cene, čítačky čiarového kódu a iné)
 • možnosť pripojenia on-line navigácie na PDA vo vozidle
 • možnosť snímania údajov z CAN zbernice vo vozidle
 • úplnosť a konzistencia dát pri výpadkoch GSM signálu min. počas 3 mesiacov (odľahlé oblasti s problematickým pokrytím GSM signálom alebo mimo SR bez roamingu)
 • Fault Tolerant - zabezpečená úplnosť a konzistencia dát pri výpadku prvkov infraštruktúry