Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 

Obchodné podmienky

Je v záujme každého zákazníka, aby sa dôkladne oboznámil s obchodnými podmienkami.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru a služieb, tak ako bolo uvedené v čase objednávky
 • dodržať cenu, ktorá platila v čase objednávky
 • tovar zabaliť a odoslať tak, aby neprišlo k jeho poškodeniu
 • dodržať termín dodania, ktorý bol zákazníkovi prisľúbený
 • vystaviť daňový doklad v lehote 14dní od dodania tovaru
 • zabezpečiť vybavenie prípadnej reklamácie

Kupujúci sa zaväzuje:

 • oboznámiť sa s obchodnými podmienkami predávajúceho
 • zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu
 • prevziať objednaný tovar

I. Objednávanie

Objednávky na tovar možno zadávať niekoľkými spôsobmi:

 • on-line nákupom cez náš internetový obchod
 • elektronickou poštou: sales@asphere.sk
 • telefonicky (ak ste už u nás nakupovali a máme Vaše údaje)
 • poštou, zaslaním objednávky

Pri objednávaní uveďte prosím nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a email.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

Všetky objednávky zadané on-line cestou cez náš webshop sú automaticky potvrdzované na Váš email, objednávky zadané elektronickou poštou Vám po prijatí potvrdíme najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) spätne elektronickou poštou alebo telefonicky.

II. Ceny

Firma Asphere, a.s. je plátcom DPH. Všetky ceny uvedené v našom katalógu sú vrátane DPH, sadzba DPH je 20%. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien, netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené a spracovávané. O každej zmene cien Vás budeme vopred informovať.

III. Platba

Platiť za tovar je možné:

 • prevodom na náš účet na základe proforma (zálohovej) faktúry. Po odoslaní objednávky si môžete nechať vygenerovať proforma (zálohovú) faktúru, ktorú môžete zaplatiť:
  • prevodným príkazom zo svojho účtu
  • priamym vkladom na náš účet 2625793046/1100 v ktorejkoľvek pobočke Tatra banky
  • poštovou poukážkou v pobočkách Slovenskej pošty
 • platbou na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

Daňový doklad - faktúra je posielaná spolu s tovarom.

IV. Dodacie lehoty

 1. Ponuka tovaru uvádzaná na našich stránkach nepredstavuje aktuálny stav našich zásob, ale sortiment, ktorý ponúkajú naši dodávatelia. V mnohých prípadoch dodacia lehota závislá od rýchlosti dodania tovaru dodávateľom. Aktuálna dodacia doba tovaru je uvedená pri každej položke. Tovar je posielaný spravidla do 24 hodín od potvrdenia disponibility tovaru.
 2. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou alebo poštovou službou (kuriér) prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriéra.
 3. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

V. Doručenie tovaru

Doručiť tovar je možné niekoľkými spôsobmi:

 • Službou EMS Slovenskej pošty v rámci Slovenska, tovar je doručený do 24 hodín od expedovania, poplatok za doručenie je 5,90 €, poplatok za platbu formou dobierky je 1,20 €
 • Do Českej Republiky službou EMS Slovenskej pošty ako medzinárodnu zásielku, poplatok za doručenie je 15 €

Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci emailom najneskôr do 15 dní od doručenia tovaru.

VI. Záručné podmienky

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

VII. Ochrana osobných údajov a bezpečnosť

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade
 • ak je kupujúci fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, číslo telefónu a e-mail.
 • ak je kupujúci právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, IČO, IČ DPH, číslo telefónu a e-mail.
 1. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovení § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu).
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek. Pokiaľ bude chcieť Kupujúci zrušiť registráciu, kontaktuje Predávajúceho prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. Ak sa Kupujúci rozhodne vymazať e-mail z rozosielacej databázy, môže jeho vymazanie uskutočniť sám a to kliknutím na príslušný odkaz v spodnej časti každého informačného e-mailu. O vymazaní e-mailovej adresy bude Kupujúci informovaný.
 4. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote Váš list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Predávajúci je povinný vrátiť vám peniaze najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií za odstúpenie, musíte však znášať náklady na vrátenie tovaru (napríklad poštovné).
Vrátiť možno len nepoužitý a nepoškodený tovar v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom! Pri vrátení tovaru je nutné nás vopred informovať e-mailom alebo telefonicky. Možnosť vrátenia tovaru do 7 dní neplatí pre produkty, ktoré boli špeciálne dovezené na objednávku zákazníka.V prípade otázok, nejasností alebo pripomienok nás kontaktujte e-mailom: sales@asphere.sk

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.7.2009. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.