Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 
 

IDZ03 - Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra pre Autoškoly 

 

 

Identifikačné zariadenie učebne a trenažéra IDZ03 pozostáva z:

 

1.   GPS monitorovacej jednotky FOX3 výrobcu Falcom GmbH, Gewerbering 6, 98704 Langewiesen, Germany inštalovanou SIM kartou poskytovateľa mobilného dátového pripojenia GPRS,

2.  RFID (13,56 MHz) snímača identifikačného prvku vodiča RFID-A-B-EXT výrobcu Falcom GmbH, Gewerbering 6, 98704 Langewiesen, Germany

 

Zariadenie IDZ03 identifikuje príchod a odchod účastníka kurzu a inštruktora do priestorov učebne alebo trenažéra priložením RFID identifikačnej karty. Monitorované veličiny priebežne odosiela prostredníctvom GPRS služby na server ID providera a po ich verifikácii sú v predpísanej forme a spôsobom poskytované prostredníctvom definovaných integračných rozhraní pre JISCD na ďalšie spracovanie.

 

Identifikačné zariadenie IDZ03 je pevne inštalované v priestore učene alebo  trenažéra autoškoly. Pre inštaláciu je potrebná dostupňosť napájacieho napätia (zástrčka 230V).

   

        Technický produktový list zariadenia

 

·        GPS monitorovacia jednotka Falcom: FOX3

·              snímač identifikačného prvku vodiča Falcom: RFID-A-B-EXT

      Používateľská príručka