Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 
 

MZV03 - GPS monitorovacia zostava vozidla pre Autoškoly

 

 

GPS monitorovacia zostava vozidla MZV03 pozostáva z:

 

1.    GPS monitorovacej jednotky FOX3 výrobcu Falcom GmbH, Gewerbering 6, 98704 Langewiesen, Germany inštalovanou SIM kartou poskytovateľa mobilného dátového pripojenia GPRS,

2.     externej kombinovanej GPS/GPRS antény 2J620P  výrobcu 2J s.r.o., Stefanikova 61, 085 01 Bardejov, Slovak Republic

3.    RFID (13,56 MHz) snímača identifikačného prvku vodiča RFID-A-B-EXT výrobcu Falcom GmbH, Gewerbering 6, 98704 Langewiesen, Germany

 

MZV03 identifikuje účastníka kurzu a inštruktora priložením RFID identifikačnej karty, nepretržite monitoruje polohu vozidla vrátane nadmorskej výšky, rýchlosť, prejdenú vzdialenosť, stav sledovaných signálov (zapaľovanie, osvetľovacia jednotka prípojného zariadenia), palubné napätie (stav autobatérie a nabíjacej sústavy), preťaženie vo všetkých smeroch  (3D Akcelerometer – zrýchlenie, brzdenie, náraz). Monitorované veličiny priebežne odosiela prostredníctvom GPRS služby na server GPS providera a po ich verifikácii sú v predpísanej forme a spôsobom poskytované prostredníctvom definovaných integračných rozhraní pre JISCD na ďalšie spracovanie.

 

GPS monitorovacia zostava vozidla MZV03 je pevne inštalovaná vo vozidle pripojením na palubné el. napájanie, signál zapaľovania a osvetľovacej jednotky prípojného zariadenia.

 

MZV03 sa inštaluje mechanickým upevnením a elektrickým napojením do vozidla pod palubnú dosku v kabíne vodiča. Spôsob inštalácie zaručuje, že zariadenie nie je pre posádku vozidla viditeľné a teda nie je akýmkoľvek spôsobom obmedzený výhľad vodiča a nedochádza k ovplyvneniu pozornosti vodiča. Inštalácia mimo priestoru kabíny tiež zaručuje, že v prípade prudkej zmeny rýchlosti pri akcelerácii, brzdení  alebo nárazu vozidla nedôjde k jeho uvoľneniu a prípadnému ohrozeniu bezpečnosti posádky vozidla.

 

        Technický produktový list zariadenia

 

·        GPS monitorovacia jednotka Falcom: FOX3

·        externá kombinovaná GPS/GPRS anténa 2J: 2J620P 

·         snímač identifikačného prvku vodiča Falcom: RFID-A-B-EXT

        Používateľská príručka