Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 

Služby monitorovania vozidiel

Služba monitorovania polohy a stavu motorových vozidiel je určená pre firmy, ale aj živnostníkov a fyzické osoby, ktorí majú záujem získať kontrolu nad používaním svojich motorových vozidiel a znížiť náklady na ich prevádzku. Princíp fungovania služby spočíva v tom, že v sledovanom vozidle je umiestnená GPS palubná jednotka a v reálnom čase dochádza k snímaniu a zaznamenávaniu parametrov ako sú poloha, rýchlosť, čas, zrýchlenie, náklon, napätie batérie a ďalších. Tieto informácie sú posielané na zabezpečený server do datového centra, kde sú spracované, verifikované a uložené. Oprávnený užívateľ služby pristupuje prostredníctvom web aplikácie k spracovaným informáciám, ktoré sú mu v reálnom čase prezentované na mapových podkladoch, vo forme tabuliek a grafov.

Bez toho aby ste inštalovali akýkoľvek softvér, alebo sa o čokoľvek starali, poskytneme Vám bezpečne Vaše informácie kamkoľvek, či už ste v pohodlí svojho domova alebo na cestách. Všetko čo potrebujete je inštalovaná GPS palubná jednotka vo vozidle, webový prehliadač, prístup k internetu a prístupové oprávnenie k službe. Všetky starosti so zberom, verifikáciou a ukladaním údajov, spracovaním a prezentáciou informácií nepretržite 24hodín denne zabezpečujeme za Vás.

Služby monitorovania polohy a stavu motorových vozidiel poskytujeme v štyroch úrovniach, s rôznym rozsahom poskytovaných funkcionalít a cenou.

  • AutoCare - lokalizácia jedného vozidla, alebo osoby. Demo služby AutoCare.
  • AutoCare Plus - lokalizácia jedného vozidla, alebo osoby s pridanou hodnotou
  • FleetCare - lokalizácia viacerých vozidiel. Prihlasovacie meno / heslo je: Demo1 / Demo1.  Demo služby FleetCare
  • FleetCare Plus - lokalizácia viacerých vozidiel s pridanou hodnotou. Demo služby FleetCare Plus.

 

 AutoCare

 AutoCare +

 FleetCare

 FleetCare +

 

 

 

 

 

 

 

GPS monitorovanie vozidiel a kniha jázd

 

 

 

 

 

Prístup k službám GPS monitorovania cez internet (bez nutnosti inštalácie SW)

 

Spoločné on-line zobrazenie všetkých vozidiel klienta na mape

Áno

Áno

Áno

Áno

 

História pohybu vozidla

3 mes

1 rok

2 roky

2 roky

 

Kniha jázd (aj spätný Geocoding - priradenie adresy)

Áno

Áno

 

 

 

Rozšírená kniha jázd (aj spätný Geocoding - priradenie adresy) v členení vozidlá a vodiči

 

 

Áno

Áno

 

História knihy jázd

10 rokov

10 rokov

10 rokov

10 rokov

 

Identifikácia vodičov

 

 

Áno *1 

Áno *1

 

Evidencia služobných a súkromných jázd

Áno

Áno

Áno

Áno

 

Plánovanie trás

 

 

 

Áno

 

Výpočet diét pre zahraničné cesty

 

 

Áno

Áno

 

Správa užívateľských účtov

Áno

Áno

Áno

Áno

 

Priradenie vozidiel užívateľom

 

 

Áno

Áno

 

Správa identifikačných kariet vodičov

 

 

Áno

Áno

 

 

 

 

 

 

 

Alarmy - identifikácia neštandardných stavov a notifikácia

 

 

 

 

 

Definovanie, identifikácia a distribúcia alarmových správ (do IS, na email alebo sms)

 

Áno

Áno

Áno

 

 

prekročenie max. definovanej rýchlosti vozidla

 

Áno

Áno

Áno

 

 

nepovolená jazda bez identifikácie vodiča

 

Áno *1

Áno *1

Áno *1

 

 

pohyb bez zapaľovania

 

Áno

Áno

Áno

 

 

zapnutie / vypnutie zapaľovania

 

Áno

Áno

Áno

 

 

pokles napätia batérie

 

Áno

Áno

Áno

 

 

vjazd / opustenie definovanej oblasti

 

Áno

Áno

Áno

 

 

rýchlosť v oblasti vyššia ako definovaná

 

Áno

Áno

Áno

 

 

náhly pokles hladiny paliva v nádrži

 

 

 

Áno *2

 

 

nesprávne tankovanie - rozdiel vykázaného a skutočne natankovaného množstva PHL

 

 

 

Áno *2

 

 

požiadavka na STK/EK/Servis (podľa km a času)Nie  

 

Áno

Áno

Áno

 

 

náraz vozidla (prekročenie limitného preťaženia)

 

Áno

Áno

Áno

 

 

 

 

 

 

 

Sledovanie čerpania a spotreby PHL

 

 

 

 

 

Evidencia tankovacích kariet PHL a ich pridelenie zamestnancom, alebo vozidlám

 

 

Áno

Áno

 

Import záznamov o čerpaní PHL od poskytovateľov tankovacích kariet (napr. CCS, OMV, Shell, Slovnaft, ...)

 

Áno

Áno

 

Ručné doplnenie záznamov o čerpaní PHL, ak nie je dispozícii súbor od poskytovateľa tankovacích kariet

Áno

Áno

Áno

Áno

 

Sledovanie stavu PHM v nádrži

 

 

 

Áno *2

 

Identifikácie nadspotreby (rozlíšenie zimnej a letnej prevádzky)

 

 

 

Áno *2

 

 

 

 

 

 

 

Tlačové zostavy a interaktívna analýza údajov

 

 

 

 

 

Kniha jázd

Áno

Áno

Áno

Áno

 

Výkaz cestovných náhrad a vreckového pre služobné cesty

 

 

Áno

Áno

 

Zostava alarmov v členení podľa vodičov a/alebo vozidiel

 

Áno

Áno

Áno

 

Štatistika jázd

 

 

Áno

Áno

 

Štatistika nákladov

 

 

Áno

Áno

 

 

 

 

 

 

 

Požiadavky na inštaláciu

 

 

 

 

*1

 

Identifikácia vodiča (RFID alebo Tachograf)

 

 

 

 

*2

 

Inštalácia hladinových snímačov PHL do nádrže vozidla

 

 

 

 


Vďaka našim službám monitorovania polohy a stavu motorových vozidiel budete mať svoje autá stále pod kontrolou. Získate nielen informáciu o aktuálnej pozícii automobilov na mape či zobrazenie histórie pohybu vozidiel, ale aj celý rad ďalších prevádzkových stavov. Elektronická kniha jázd, výkaz nákladov, či elektronické tankovanie prispôsobené formátom rôznych poskytovateľov čerpacích platobných kariet je samozrejmosťou. Z doterajších skúseností vyplýva, že návratnosť Vašej investície sa pohybuje od 2 - 4 mesiacov a zníženie nákladov v oblasti prevádzky vozového parku je v priemere 10% - 30%. Ďalšie finančné prínosy sú i v oblasti zvýšenia produktivity práce, komfortu automatickej tvorby knihy jázd a evidencie nákladov na prevádzku vozidla. Každá spoločnosť, ktorá sa rozhodne využívať službu AutoCare alebo FleetCare, bude mať istotu, že jej vozidlá a náklady na ich prevádzku sú pod kontrolou.