Lokalizuj

GPS monitorovanie vozidiel

 

TyreGuard TPMS

Vzdialené monitorovanie tlaku a teploty v pneumatikách vozidiel

ASP CT služba TyreGuard TPMS

 

Popis služby

 

Problematika znižovania nákladov na prevádzku motorových vozidiel a zvyšovania bezpečnosti je aktuálna v organizáciách každej veľkosti, ktoré používajú motorové vozidlá. Profesionálna správa a údržba vozového parku je všeobecne akceptovanou podmienkou pre dosiahnutie významných prevádzkových úspor. Jednou z dôležitých oblastí správy a údržby je starostlivosť o pneumatiky vozidiel vozového parku.

 

Naša spoločnosť ponúka službu CT TyreGuard TPMS, ktorá zabezpečuje nepretržité vzdialené monitorovanie tlaku a teploty pneumatík vozidiel vozového parku priamo v teréne, nezávisle od súčinnosti vodičov, zber a vyhodnocovanie nameraných údajov správcom vozového parku alebo dispečerom priamo v mieste prevádzky firmy. CT TyreGuard TPMS je nástroj na podporu správy a údržby vozidiel, ktorý umožňuje správcovi vozového parku, aby zabezpečil, že pneumatiky sú správne nahustené za všetkých okolností a proaktívne reagoval na hroziace incidenty na základe zistených odchýlok (napr. dôsledku ich poškodenia).

 

Služba je založená na používaní najmodernejších informačných, komunikačných, TPMS a GPS geolokačných technológií, ktoré sú základom jej výkonnosti a robustnosti. Naša spoločnosť neustále rozvíja technické a programové zabezpečenie pre poskytovanie služby s cieľom poskytnúť svojim klientom stále nové možnosti, jednoduchosť, komfort a  maximálnu spoľahlivosť. Používateľ systému má k dispozícii komfortné web rozhranie, ktoré mu umožňuje po prihlásení menom a heslom prístup k aplikáciám a dátam z ktoréhokoľvek miesta s pripojením na internet. Systém CT TyreGuard TPMS je vhodný pre všetky druhy vozového parku, vrátane flotily ťažkých nákladných vozidiel s prívesom, autobusov a pracovných strojov.

 

 

Prečo je výhodné vzdialené sledovanie teploty a tlaku pneumatík svojich vozidiel

 

Ak sú pneumatiky správne nahustené, zlepší sa spotreba paliva, znižuje sa nebezpečenstvo poruchy a nehody a predlžuje sa životnosť pneumatiky. Nedostatočne nahustené pneumatiky spôsobujú predĺženie brzdnej dráhy a zníženie smerovej stability vozidiel.

 

Správca môže vidieť na mape polohu všetkých vozidiel vo flotile, označené stavom pomocou farebných značiek a pneumatiky, ktoré vyžadujú pozornosť možno vidieť na prvý pohľad.

 

Nepretržité sledovanie vozidiel v prevádzke poskytuje varovanie pred defektom a umožňuje reagovať pred tým, ako sa pneumatika trvalo poškodí. Sledovanie teploty vzduchu v pneumatikách prakticky eliminuje nebezpečenstvo prasknutia alebo požiaru pneumatiky.

 

Systém monitoruje a vyhodnocuje tlak a teplotu v pneumatikách, nielen keď je vozidlo v pohybe, ale aj keď je zaparkované, takže aktuálny stav pneumatík je k dispozícii pred naložením vozidla. Namerané dáta z pneumatík je možné pre každé vozidlo vozového parku aj spätne preskúmať (napr. pri riešení poistných udalostí) a sú k dispozícii na stiahnutie pre audit a školenie vodičov.


 

CT TyreGuard TPMS znižuje náklady na vozový park

 

Naše analýzy nákladov na prevádzku flotily ukazujú, že účinným monitorovaním tlaku a teploty v pneumatikách je možné dosiahnuť významné úspory nákladov. Tieto úspory sú často podceňované.

 

1. Úspora paliva

V prípade, ak sú pneumatiky nedostatočne nahustené, zvyšuje sa spotreba paliva. Dodržiavanie správneho tlaku v pneumatikách je preto naozaj dôležité. Podhustenie pneumatiky o 10% vedie k zvýšeniu spotreby palív o 1%. CT TyreGuard TPMS kontroluje tlak a teplotu v pneumatikách každú minútu, keď je vozidlo v prevádzke  a podľa užívateľsky nastaviteľných úrovní výstrah upozorní na akúkoľvek odchýlku od nastavených optimálnych hodnôt. Týmto prispieva k nepretržitým a úsporám pohonných hmôt.

 

2. Šetrenie pneumatík

Podhustenie pneumatiky len o 10% spôsobuje zvýšenie opotrebovania až o 10%. Navyše, ak sú používané silno podhustené pneumatiky, napríklad v dôsledku nepovšimnutého defektu pneumatiky, môžu byť trvalo poškodené bočná stena a skelet pneumatiky. Tomuto je možné zabrániť pravidelným meraním a správnym nastavením tlaku v pneumatikách.

 

3. Prevádzkyschopnosť vozidiel

Dôležitou úlohou pri správe vozového parku je predchádzanie nehodám a dosiahnutie čo najvyššej miery prevádzkyschopnosti vozidiel. Vozidlá často uskutočňujú nakládku a vykládku tovarov v prostrediach, kde môže dôjsť k poškodeniam pneumatík, ktoré často ostanú nepovšimnuté a neskôr počas jazdy môžu spôsobiť vyradenie vozidla z prevádzky. To okrem nákladov na opravy, stratu času a často nutnosť vyslať k incidentu náhradné vozidlo ohrozí poskytovanú službu a zmluvné záväzky. Predchádzanie výskytu incidentov preto často prináša najvýznamnejšie úspory. Včasné varovanie zo systému TyreGuard TPMS umožní prijať preventívne opatrenia a predísť jeho dočasnému vyradeniu z prevádzky.

 

4. Prasknutie pneumatiky

Na európskych cestách spôsobujú nehody v zapríčinené nesprávne nahustenými pneumatikami ročne stovky úmrtí a vážnych zranení. Prasknutie a následná náhla strata tlaku v pneumatike môže spôsobiť stratu kontroly nad vozidlom a vážnu nehodu, pričom skoro vždy sú predvídateľné a je možné im zabrániť. Prasknutiu pneumatiky spravidla predchádza jej postupné prehrievanie, čo sa dá ľahko zistiť a preventívne riešiť dlho pred tým, než sa problém stane kritickým.

 

5. Požiare pneumatík

Porucha bŕzd alebo ložísk, ale tiež podhustenie môže spôsobiť prehriatie pneumatiky na zápalnú teplotu a následný požiar. CT TyreGuard monitoruje teplotu a tlak a poskytuje výstrahu dlho predtým, než pneumatika dosiahne teplotu vznietenia.

 

6. Úspora času

Na rozdiel od iných systémov, CT TyreGuard monitoruje vozidlá nepretržite počas jazdy, prestávok aj parkovania vozidiel. To významne šetrí čas v porovnaní s manuálnymi kontrolami a tiež zabezpečí, že stav pneumatík je vždy skontrolovaný ešte pred tým, ako je vozidlo naložené. Systém CT TyreGuard poskytuje kontinuálne monitorovanie z kancelárie správcu vozového parku.

 

Ako systém CT TyreGuard TPMS funguje

1.       TPMS senzory sledujú tlak a teplotu v každej pneumatike. Maximálny počet senzorov je 16 na jedno vozidlo.

2.       Inteligentný TPMS modul vo vozidle zhromažďuje a spracováva dáta tlaku a teploty v pneumatikách

3.       GPS/GPRS modul komunikuje so vzdialeným serverom cez sieť GPRS (mobilné dáta) a poskytuje údaje o polohe vozidla a údajoch TPMS

4.       Dáta sú spracovávané a archivované na serveroch v dátovom stredisku Asphere

5.       Dáta sú prístupné oprávneným používateľom (po prihlásení) na PC alebo tablete prostredníctvom webovej aplikácie. V prípade zistenia odchýlky od nastavených optimálnych hodnôt sú vytvorené alarmy s popisom zisteného problému, ktoré sú  zobrazené v aplikácii a zaslané e-mailom alebo sms.